نمایندگان استان آذربایجان غربی

کد نمایندگی : 62337
نام و نام خانوادگی نماینده : صالح تقوی
شماره تلفن همراه 1 : 09144204283
شماره تلفن همراه 2 : -
شماره تلفن همراه 3 : -
کارت ویزیت مجازی صالح تقوی
کد نمایندگی : 66735
نام و نام خانوادگی نماینده : امید غفوری نژاد
شماره تلفن همراه 1 : 09144819851
شماره تلفن همراه 2 : 09214459851
شماره تلفن همراه 3 : 09393819851
کارت ویزیت مجازی امید غفوری نژاد