نمایندگان استان کرمانشاه

کد نمایندگی : 69001
نام و نام خانوادگی نماینده : معصومه طاهر اصلانی
شماره تلفن همراه 1 : 09014904237
شماره تلفن همراه 2 : -
شماره تلفن همراه 3 : -
کارت ویزیت مجازی معصومه طاهر اصلانی